โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
Kaewin School
Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2

Tel : 02-1950575,02-1950576,02-9031398 Fax : 02-9031398 

Email : Kaewinschool@kaewin.ac.th  

✉️ kaewinsutha2020@gmail.com🌐 www.kaewin.ac.th👉 YouTube : แก้วอินทร์ school👉 FaceBook : โรงเรียนแก้วอินทร์
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ33/3 หมู่5 ซอยแก้วอินทร์ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

Tel : 02-1950575,02-1950576,02-9031398 Fax : 02-9031398 

Email : Kaewinschool@kaewin.ac.th